XD ROOF - Energooszczędne rozwiązania, których oczekujesz

Uniwersalne rozwiązanie:

Monoblokowe centrale klimatyzacyjne serii XD ROOF to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na uniwersalne systemy realizujące dowolny proces obróbki powietrza. Kompaktowa obudowa, modułowe wyposażenie centrali umożliwiają dostosowanie urządzenia do różnych wymagań projektu. Typoszereg czterech wielkości umożliwia dobór urządzeń o wydajności od 3.000 do 33.000 m3/h przy zakresie mocy chłodniczej od 20 do 180 kW. Unifikacja elementów konstrukcji, elementów wyposażenia czy zastosowanie integralnego układu automatyki skracają proces produkcji oraz termin uruchomienia instalacji wentylacyjnej.

Urządzenia XD ROOFrealizują proces obróbki powietrza, z wykorzystaniem efektu free-coolingu. Konfiguracja central monoblokowych obejmuje wentylatory EC czy wysokosprawne obrotowe moduły odzysku ciepła spełniające wymagania EKO-DESIGN 2018.

 

Kompletny system klimatyzacji:

Urządzenia XD ROOFstanowią zamiennik dla klasycznych rozwiązań tj. zestawu centrali sekcyjnej z układem automatyki i źródłem chłodu, najczęściej kilku różnych dostawców. W zamian proponujemy jedno kompletne urządzenie, jeden sterownik zarządzający pracą oraz jeden serwis odpowiedzialny za konserwację. Kompaktowe wymiary, swoboda w konfiguracji przyłączy ułatwiają montaż urządzenia oraz projektowanie instalacji wentylacyjnej. Konstrukcja central XD umożliwia montaż central na dachu, obok czy wewnątrz obiektu. Korzystając z listy dostępnych modułów funkcjonalnych można dowolnie konfigurować proces obróbki powietrza.

 

Zastosowanie:

  • Obiekty wielkopowierzchniowe, sale sportowe
  • Sale kinowe, centra handlowe
  • Obiekty komercyjne, produkcyjne


Innowacyjne rozwiązania


Uniwersalne rozwiązanie:

Centrala XD to optymalne rozwiązanie dla skutecznej i komfortowej klimatyzacji w obiektach o dużej kubaturze.

Dla ograniczenia kosztów eksploatacji centralę standardowo wyposażono w rekuperator, komorę mieszania z funkcją Free Coolingu oraz moduł grzewczy. Kolejność użycia poszczególnych elementów zdefiniowano w funkcji ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej.

Zastosowanie wentylatorów elektronicznie komutowanych EC radykalnie poprawia efektywność energetyczną urządzenia.

Centrale monoblokowe XD

Produkt modułowy:

Centrala XD to uniwersalne rozwiązanie dla procesu obróbki powietrza w obiektach komercyjnych o powierzchni od 300 m2 do 2000 m2.

Zastosowanie wielostopniowych układów sprężarek umożliwia optymalizację zapotrzebowania na chłód. Zastosowanie izolacji 50 mm oraz wentylatorów osiowych o obniżonym poziomie mocy akustycznej gwarantuje niski poziom ciśnienia akustycznego.

Konstrukcja centrali umożliwia boczne, dolne oraz górne podłączenie kanałów wentylacyjnych.Schemat dostępnych połączeń


Kodyfikacja urządzeń:

  1. Moc chłodnicza: 20 - 170 [kW]
  2. Wydajność powietrza [100m3/h]
  3. Konfiguracja: N - klasyczny rooftop, NW - układ nawiewno-wywiewny, NWR - moduł odzysku ciepła
  4. Rodzaj nagrzewnicy: HG - gazowa, HW - wodna, HE - elektryczna
  5. Konfiguracja wylotów nawiewu i wywiewu: H - czołowy, U - górny, D - dolny

Schemat blokowy centrali XD50_090_N_HG42 w układzie Rooftop.

Moc chłodnicza: 50 kW., Wydajność: 9000 m3/h., Moc grzewcza: 42 kW.

Schemat blokowy
 

Schemat blokowy centrali XD_050_NWR_HW dla instalacji bezkanałowych, bez modułu chłodniczego.

Wydajność: 5000 m3/h., Nagrzewnica wodna.

Schemat blokowy
 

Schemat blokowy konfiguracji centrali monoblokowej XD60_125_NWR_HE36 z modułem chłodniczym.

Moc chłodnicza: 60 kW., Wydajność: 12500 m3/h., Nagrzewnica elektryczna: 36 kW.

Schemat blokowy
 
Legenda