XK - Kompaktowe Centrale Wentylacyjne

Uniwersalne rozwiązanie:

Seria kompaktowych central XK to nowy typoszereg urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oferowanych przez HVAC RATHERM. Nowe centrale są efektem stałego rozwoju i doskonalenia produkcji systemów monoblokowych. Wykorzystanie najnowszych technologii, zaawansowanej inżynierii materiałowej oraz wprowadzenie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych pozwoliło stworzyć produkt spełniający oczekiwania odbiorców.

Typoszereg XKpowstał w oparciu o potrzeby klientów w zastosowaniu, projektowaniu, dostawie i eksploatacji central wentylacyjnych.

Wszystkie centrale XKsą fabrycznie wyposażone w kompletny układ automatyki, umożliwiający uruchomienie centrali niezwłocznie po zainstalowaniu i podłączeniu kanałów.

 

Zastosowanie:

  • Szeroki zakres wydajności 500-46000 m3/h
  • 6 wielkości central
  • Kompaktowe wymiary urządzenia
  • Szeroki wachlarz stosowanych modułów obróbki powietrza
  • Dowolna konfiguracja przyłączy kanałów


Innowacyjne rozwiązania


Kodyfikacja urządzeń:

  1. Wydajność powietrza [100m3/h]
  2. Konfiguracja: N - Nawiewna, NW - Nawiewno-wywiewna, NWR - obrotowy odzysk ciepła, NWP - płytowy odzysk ciepła
  3. Rodzaj nagrzewnicy: HG - gazowa, HW - wodna, HE - elektryczna
  4. Rodzaj chłodnicy: CF - freonowa, CW - wodna
  5. Konfiguracja wylotów nawiewu i wywiewu: H - czołowy, U - górny, V - dolny
Schemat dostępnych połączeń
Dachowy Aparat Grzewczo-wentylacyjny XK 350 N HG210 HV.

Wydajność: 35 000 m3/h
Moc grzewcza modułu gazowego: 210 kW
Wylot poziomy nawiewu, wlot powrotu dolny

Schemat blokowy
 


Kompaktowa centrala z płytowym odzyskiem ciepła XK 050 NWP HW30 CF22 HH.

Wydajność: 5 000 m3/h
Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej: 30 kW
Moc chłodnicza chłodnicy freonowej: 22 kW
Wylot poziomy nawiewu, wlot powrotu poziomy

Schemat blokowy
 


Kompaktowa centrala z obrotowym odzyskiem ciepła XK 125 NWR HW70 CW60 VV.

Wydajność: 12 500 m3/h
Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej: 70 kW
Moc chłodnicza chłodnicy wodnej: 60 kW
Wylot dolny nawiewu, wlot powrotu dolny

Schemat blokowy
 
Legenda